Η ιστοσελίδα www.gerontipension.gr έχει καταργηθεί.

Οι κρατήσεις των δωματίων της ιστοσελίδας διαχειρίζονται πλέον από τις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://www.gerontisifnos.gr   (++Επικοινωνία στο ngeronti@otenet.gr )

https://www.florageronti.com/  (++Επικοινωνία στο info@florageronti.gr )

http://gerontistudios.gr/  (++Επικοινωνία στο: Moscha.Geronti@gmail.com )